ALV 2023

Op 27 september 2023 werd de jaarlijkse ALV gehouden bij ons BC lid zaal de Markies. Met 48 aanmeldingen is het de beste bezochte ALV van de Businessclub ooit.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter Harm Rutten werd er stilgestaan bij het overlijden van Huub Nikkelen. Jarenlang lid van onze Businessclub met zijn bedrijf Charo reklame.
Ook werd er een update gegeven over de status van de gezondheid van onze leden Kees Schaminee en John Goedvriend.

Alle aanwezigen mochten vooraf kiezen uit een voor- en hoofdgerecht. Het diner
was, zoals we gewend zijn, prima verzorgd door Paul Jeurissen van de Markies

Nadat de notulen van 2022 goedgekeurd waren, werd door bestuurslid Sven van Rossum
het ledenverloop uitgebreid gedeeld met de aanwezigen. 
Voor seizoen 2023/2024 zijn er 5 afmeldingen en 15 nieuwe aanmeldingen. 
Een record van 125 leden, daar mogen we trots op zijn. 
Tevens de vermelding dat Berko kompressoren de nieuwe shirthoofdsponsor is geworden.
Ook onze trouwe shirtsponsor, Technisol,  zal wederom vermeld worden op het tenue van ons eerste elftal.
Wij zijn zeer verheugd dat Modderkolk/Technoforum onze jeugdacademie blijft ondersteunen.

Het jaarverslag werd ingezet door onze secretaris Bram Hofmans. Op humoristische
wijze werd erelid Peter Giesbers gevraagd om toch deze taak, die hij jaren lang op een sublieme wijze heeft uitgevoerd, op zich te nemen. Met succes en een applaus van de aanwezigen was Peter helemaal in zijn nopjes.

Het financieel verslag is door onze penningmeester Roel de Bruijn weer duidelijk
gepresenteerd. Enkele vragen van de aanwezigen werden goed beantwoord, waarna
de kascommissie bestaande uit Sjaak Rossen en Willem van Deelen, decharge gaf.

De jaarlijkse voetbalreis (onder voorbehoud) gaat naar Kroatië.
De mooie stad Split, met ruim 200.000 inwoners, zal de Wijchense delegatie ontvangen.

Het agendapunt bestuursverkiezingen was voor dit jaar niet aan de orde. Geen van de bestuursleden is aftredend.

Tot slot: Stolwijk Philipsen 25 jaar trouw lid van onze Businessclub AWC.
Mooie prestatie die dan ook zeer gewaardeerd wordt. Jack van Oosterhout, partner bij
Stolwijk Philipsen, kreeg het traditionele jubileumschildje overhandigd door voorzitter
Harm Rutten.

Tot slot werd er nog even geborreld in een gezellig samenzijn. We kunnen terugzien op een goede en geslaagde avond.