PUB QUIZ 2023

 

16 november 2023

PUB QUIZ  Businessclub bij Café Anneke

 

Voor het eerst organiseerde de aktiviteitengroep van de Businessclubeen Pub Quiz. Met een bezetting van 30 personen in het gezellige bruine café Anneke kunnen we terugkijken op een geslaagde avond .Maar liefst 40 vragen werden er gesteld, waarbij het er op neer kwam dat je een prijs had als je meer dan de helft goed had. Zo bleek later. Vooraf was er al een team die zichzelf heel kansrijk voor de winst inschatte omdat bij deze groep het niveau erg hoog “zou zijn”.Helaas bleek dit een gruwelijke tegenvaller. Deze groep eindigde als laatste met slechts 9 punten. Enkele vragen gingen uiteraard ook over AWC. Wat was de eerste naam van de voetbalclub uit Wijchen. Welke clubkleuren droegen zij in die tijd en welke persoon nam van Thijs Giesbers de voorzittershamer over. De voormalige clubkleuren van Manchester United en vragen over eten bleken toch wel problemen op te leveren voor de deelnemers.

Een dilemma voor iedere deelnemer was de vraag met het antwoord de Daila Lama.:

“Laten we nooit de waarde van stilte onderschatten”

Bij het nakijken van de vragenlijsten leek het er op dat 2 teams gelijk zouden eindigen.Echter de laatste vraag met als antwoord Rieky van Pinxteren werd ingevuld met Rieky van Teefelen. Dat was lachen natuurlijk. Niet te min de overwinning van “de Gin” ploeg, zo noemde ze zichzelf, was helemaal verdiend.

 Het bleef lang onrustig in Wijchen. (citaat Roel Kop op Linkedin)